Åbningstider og pris

Spilophulen

Privat pasning i naturlige omgivelser


Åbningstider
Mandag - torsdag   6.30 - 16.30

Fredag                   6.30 - 15.00


Der er mulighed for udvidede åbningstider og i er meget velkommen til at komme og kigge og få en snak :-)


Prisen for at få dit barn passet vil være: kr. 7.300,- som betales forud  senest d. 1. i måneden til mig, og i alle årets 12 måneder. Dette dækker min løn, ferie etc.


Ferie og fridage varsles i god tid.


Der ydes tilskud fra kommunen som  er 75% af de dokumenterede udgifter, dog max. kr. 5345,- Din egenbetaling bliver så ca. 1955 kr. 

Det forudsættes, at barnet er skrevet op til kommunal dagpleje for at få tilskud.


Da tilskudet fra kommunen kan ændre sig, ser jeg mig nødsaget til evt. prisændringer. Dette tages op hvert år til årsskiftet, og dette bliver oplyst i god tid.


Jeg kan desværre ikke tilbyde gæstepasning som udgangspunkt. Men har et samarbejde med kollegaer som evt. og måske kan tage et gæstebarn hvis hun har plads til det (maks 5 børn)